خانه » آموزش » زبان » زبان عربی » آموزش قواعد عربی(ضمایر متصل مجروری)

آموزش قواعد عربی(ضمایر متصل مجروری)

ضمایر متصل مجروری

ضمایر غایب:
ضمیر مفرد مذکر: هُ
مانند: کلامُهُ(سخن او). کلام: مضاف، هُ: مضاف الیه
ضمیر مثنی مذکر: هما
مانند: کلامُهُما(سخن آن دو). کلام: مضاف، هُما: مضاف الیه
ضمیر جمع مذکر: هُم
مانند: کلامُهُم(سخن آن چند نفر). کلام: مضاف، هُم: مضاف الیه
ضمیر مفرد مونث: ها
مانند: کلامُها(سخن او). کلام: مضاف، ها: مضاف الیه
ضمیر مثنی مونث: هما
مانند: کلامُهُما(سخن آن دو). کلام: مضاف، هُما: مضاف الیه
ضمیر جمع مونث: هُنَّ
مانند: کلامُهُنَّ(سخن آن چند نفر). کلام: مضاف، هُنَّ: مضاف الیه
ضمایر مخاطب:

ضمیر مفرد مذکر: کَ
مانند: کلامُکَ(سخن تو). کلام: مضاف، کَ: مضاف الیه
ضمیر مثنی مذکر: کُما
مانند: کلامُکُما(سخن شما دو نفر). کلام: مضاف، کُما: مضاف الیه
ضمیر جمع مذکر: کُم
مانند: کلامُکُم(سخن شما چند نفر). کلام: مضاف، کُم: مضاف الیه
ضمیر مفرد مونث: کِ
مانند: کلامُکِ(سخن تو). کلام: مضاف، کِ: مضاف الیه
ضمیر مثنی مونث: کُما
مانند: کلامُکُما(سخن شما دو نفر). کلام: مضاف، کُما: مضاف الیه
ضمیر جمع مونث: کُنَّ
مانند: کلامُکُنَّ(سخن شما چند نفر). کلام: مضاف، کُنَّ: مضاف الیه
ضمایر متکلم(گوینده):

ضمیر مفرد(متکلم وحده): ی
مانند: کلامِی(سخن من). کلام: مضاف، ی: مضاف الیه ( در زبان عرب اگر یاء حرکت ماقبلش ضمه باشد باید تبدیل به کسره شود مثال: کلامُی می شود کلامِی)
ضمیر جمع(متکلم معه): نا
مانند: کلامُنا(سخن ما). کلام: مضاف، نا: مضاف الیه
نکته : ضمایر متصل منصوبی و مجروری مانند هم اند.

حتما ببینید

آموزش قواعد عربی (فعل امر)

فعل أمر:فعل أمر ، همانطور که از اسم آن معلوم است یک فعل دستوری است …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *