خانه » آموزش » زبان » زبان عربی » آموزش قواعد عربی(ضمایر متصل مرفوعی)

آموزش قواعد عربی(ضمایر متصل مرفوعی)

ضمایر متصل مرفوعی

ضمایر غایب:
ضمیر مفرد مذکر: ـــــ. (ضمیر متصل ندارد فقط منفصل دارد).
ضمیر مثنی مذکر: الف مانند: عَلِمْا(دو مرد یاد گرفتند).
ضمیر جمع مذکر: واو مانند: عَلِمْوا(چند مرد یاد گرفتند).
ضمیر مفرد مونث: ـــــ. (ضمیر متصل ندارد فقط منفصل دارد).
ضمیر مثنی مونث: الف مانند: عَلِمَتا(دو زن یاد گرفتند).
ضمیر جمع مونث: نون مانند: عَلِمْنَ(چند زن یاد گرفتند).

ضمایر مخاطب:
ضمیر مفرد مذکر: تَ مانند: عَلِمْتَ(تو یک مرد یاد گرفتی).
ضمیر مثنی مذکر: تُمْا مانند: عَلِمْتُما(شما دو مرد یاد گرفتید).
ضمیر جمع مذکر: تُمْ مانند: عَلِمْتُمْ(شما چندمرد یاد گرفتید).
ضمیر مفرد مونث: تِ مانند: عَلِمْتِ(تو یک زن یاد گرفتی).
ضمیر مثنی مونث: تُمْا مانند: عَلِمْتُما (شما دو زن یاد گرفتید).
ضمیر جمع مونث: تُنَّ مانند: عَلِمْتُنَّ(شما چند زن یاد گرفتید).

ضمایر متکلم(گوینده):
ضمیر مفرد(متکلم وحده): تُ مانند: عَلِمْتُ(یاد گرفتم).
ضمیر جمع(متکلم معه): نا مانند: عَلِمْنا(یاد گرفتیم).

حتما ببینید

آموزش قواعد عربی (فعل امر)

فعل أمر:فعل أمر ، همانطور که از اسم آن معلوم است یک فعل دستوری است …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *