خانه » آموزش » زبان » زبان عربی » آموزش قواعد عربی (ضمیر ، ضمایر)

آموزش قواعد عربی (ضمیر ، ضمایر)

ضمایر
ضمایر اسم های تعیین شده ای هستند که جای اسم ظاهر(واقعی مانند علی ،محمدو…) می نشینند.
در زبان فارسی هم همین طور است به طور مثال :
علی کتاب را باز کرد و او از سطر اول کتاب شروع به خواندن کرد او همانطور که می خواند به فکر فرو می رفت و… . همانطور که می بینید به جای تکرار اسم علی از ضمیر(او) استفاده کرده ایم که مرجعش(بازگشت آن) به اسم علی است.
در زبان عربی هم همینطور است :
جاءَ علیٌّ و هو مسرورٌ(علی آمد و او شاد بود) و… . شاهد مثال ذکر ضمیر هو است بجای اسم علی.
در زبان عربی ضمایر به دو قسم تقسیم می شوند:
الف) متصل: ضمایری که باید به کلمه(اسم،فعل،حرف) قبل خود وصل باشند(چسبیده باشند)) مانند: ضَرَبْتَ(زدی).
ب) منفصل: ضمایری که باید از کلمه(اسم،فعل،حرف) جدا باشند(چسبیده نباشند)) مانند: هو قادرٌ(او توانا است).
ضمایر متصل خود به سه قسم تقسیم می شوند:
الف)مرفوعی: ضمایری که در جایگاه رفع به جای اسم ظاهر می آیند. جایگاه رفع مانند(مبتدا،فاعل،نائب فاعل و…) مانند: عَلِمْنا(یاد گرفتیم) شاهد مثال ضمیر نا است که به فعل عَلِمَ از ریشه(ع،ل،م) وصل و جایگاه فاعل هم رفع است.
ب)منصوبی: ضمایری که در جایگاه نصب به جای اسم ظاهر می آیند. جایگاه نصب مانند(مفعول،حال،تمییزو…) مانند: عَلِمَنا(یاد داد او ما را) شاهد مثال ضمیر نا است که به فعل عَلِمَ از ریشه(ع،ل،م) وصل و جایگاه مفعول را برای فعل عَلِمَ دارد و فاعلش هو پنهان است.
نکته: اگر ضمیر متصل نا ، اعراب فعل قبلش ساکن بود پس ضمیر فاعلی است مانند: عَلِمْنا(یاد گرفتیم) و اگر ماقبلش نصب داشت آن ضمیر مفعولی است مانند: عَلِمَنا(یاد داد او ما را).
ج)مجروری: ضمایری که در جایگاه جر به جای اسم ظاهر می آیند. جایگاه جر مانند(مضاف الیه،مجرور به حرف جر) مانند: عِلْمُهُ(علم آن) شاهد مثال ضمیر هُ است که به اسم عِلْم از ریشه(ع،ل،م) وصل و چون جایگاه مضاف الیه مجرور است در جایگاه جَرّ، بجای اسم ظاهر آمده.
ضمایر منفصل خود به دو قسم تقسیم می شوند:
الف)مرفوعی: ضمایری که در جایگاه رفع به جای اسم ظاهر می آیند. جایگاه رفع مانند(مبتدا،فاعل،نائب فاعل و…) مانند: هو عادلٌ(او عادل است) شاهد مثال ضمیر هو است که از اسم عادل از ریشه(ع،د،ل) جدا و قبل آن اسم(عادل) آمده و جایگاه مبتدا را دارد.
ب)منصوبی: ضمایری که در جایگاه نصب به جای اسم ظاهر می آیند. جایگاه نصب مانند(مفعول،حال،تمییز و…) مانند: إیّاکَ نَعْبُدُ(فقط تورا می پرستم) شاهد مثال ضمیر إیّاک است که از فعل نَعْبُدُ از ریشه(ع،ب،د) جدا و قبل آن فعل(نَعْبُدُ) آمده و در جایگاه مفعول است.


الّلهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَعَجِّلْ فَرَجَهُمْ

اَللّهُمَّ عَجِّل لِوَلیِّکَ الفَرَج به حق زینب کبری سلام الله علیها

حتما ببینید

آموزش قواعد عربی (فعل امر)

فعل أمر:فعل أمر ، همانطور که از اسم آن معلوم است یک فعل دستوری است …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *