خانه » آموزش » زبان » زبان عربی » آموزش قواعد عربی (فعل ماضی)

آموزش قواعد عربی (فعل ماضی)

نحوه ساختن افعال:

در گذشته گفتیم در زبان عربی به زمان گذشته(ماضی) ، و به زمان حال یا آینده(مضارع) می گویند.

فعل ماضی:
فعل ماضی ، عملی در گذشته را به ما می فهماند به طور مثال اگر بگوییم: جاءَعلیٌّ (علی آمد) یعنی آمدن علی در گذشته بوده است نه حال و یا آینده.
فعل ماضی 14 صیغه(شکل) دارد و دلیل زیاد بودن صیغه(شکل)های افعال این است که در زبان عرب برای انسان مذکر(مرد) 6 صیغه و برای انسان مونث(زن) 6 صیغه و برای متکلم(گوینده) هم 2 صیغه که روی هم 14 صیغه میشود.

افعال از 3 بخش تشکیل می شوند:
غایب(گوینده با فاعل صحبت نمیکند) مثال: ضَرَبَ علیٌّ (علی زد) گوینده فقط دارد عملی(زدن) که فاعل(علی) انجام داده است را می گوید و با خود فاعل صحبتی ندارد.
مخاطب(گوینده با فاعل صحبت می کند) مثال:ضَرَبْتَ(زدی) گوینده عملِ زدن را که فاعل انجام داده است به خود فاعل می گوید.
متکلم(گوینده): تعداد گوینده را مشخص میکند مثال ضَرَبْتُ(زدم) که گوینده یک نفر است و یا ضَرَبْنا(زدیم) تعداد گوینده چند نفر است. در ادامه بیشتر توضیح می دهیم.
نکته: فعل ها و اسم ها از 3 حرف اصلی حروف الفبا(مصدر) تشکیل شده اند به طور مثال فعل ضَرَبَ(زد) از سه حرف اصلی (ض،ر،ب) گرفته شده اند.
نحوه ساختن 14 صیغه(شکل) فعل ماضی:

6 صیغه غایب:

3 صیغه مذکر(مرد) غایب:
مفرد(یک نفر): ضَرَبَ(زد) یعنی او یک مرد زد. فاعل ضَرَبَ ضمیر منفصل هو پنهان است.
مُثَنّی(دونفر): ضَرَبا(زدند)یعنی آن دو مرد زدند. فاعل ضَرَبَ ضمیر متصل الف است.
جمع(بیش از سه نفر): ضَرَبوا(زدند) یعنی آن سه یا بیش از سه مرد زدند. فاعل ضمیر متصل واو است.

3 صیغه مونث(زن) غایب:
مفرد(یک نفر): ضَرَبَتْ(زد) یعنی او یک زن زد. فاعل ضَرَبَ ضمیر منفصل هی پنهان است.
مُثَنّی(دونفر): ضَرَبَتا(زدند)یعنی آن دو زن زدند. فاعل ضَرَبَ ضمیر متصل الف است.
جمع(بیش از سه نفر): ضَرَبْنَ(زدند) یعنی آن سه یا بیش از سه زن زدند. فاعل ضمیر متصل نون جمع مونث است.

نکته: علامت های تانیث تاء ساکن و گرد(تْ ، ه) ، الف مقصوره(کبریٰ) ، الف ممدوده(حمیراء) و فعل ضَرَبَ به علت تاء تأنیث داشتن در صیغه چهارم(مفرد مونث) خود مونث شده است.

6 صیغه مخاطب:

3 صیغه مذکر(مرد) مخاطب:
مفرد(یک نفر): ضَرَبْتَ(زدی) یعنی تو یک مرد زدی. فاعل ضَرَبَ ضمیر متصل تَ است.
مُثَنّی(دونفر): ضَرَبْتُما(زدید)یعنی شما دو مرد زدید. فاعل ضَرَبَ ضمیر متصل تُما است.
جمع(بیش از سه نفر): ضَرَبْتُم(زدید) یعنی شما سه یا بیش از سه مرد زدید. فاعل ضمیر متصل تُم است.

3 صیغه مونث(زن) مخاطب:
مفرد(یک نفر): ضَرَبْتِ(زدی) یعنی تو یک زن زدی. فاعل ضَرَبَ ضمیر متصل تِ است.
مُثَنّی(دونفر): ضَرَبْتُما(زدید)یعنی شما دو زن زدید. فاعل ضَرَبَ ضمیر متصل تُما است.
جمع(بیش از سه نفر): ضَرَبْتُنَّ(زدید) یعنی شما سه یا بیش از سه زن زدید. فاعل ضمیر متصل تُنَّ است.

2 صیغه متکلم(گوینده) مشترک بین مذکر و مونث:
متکلم وحده( یک گوینده):
مفرد(یک نفر): ضَرَبْتُ(زدم) یعنی من زدم. فاعل ضَرَبَ ضمیر متصل تُ است.
متکلم مع الغیر( یک گوینده بهمراه چند نفر):
جمع(بیش از یک نفر): ضَرَبْنا(زدیم) یعنی ما زدیم. فاعل ضمیر متصل نا است.

ضمایر فعل ماضی:
مذکر غایب: هو، الف، واو
مونث غایب: هی، الف، ن
مذکر مخاطب: تَ، تُما، تُم
مونث مخاطب: تِ، تُما، تُنَّ
متکلم: تُ، نا


الّلهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَعَجِّلْ فَرَجَهُمْ

اَللّهُمَّ عَجِّل لِوَلیِّکَ الفَرَج به حق زینب کبری سلام الله علیها

حتما ببینید

آموزش قواعد عربی (فعل امر)

فعل أمر:فعل أمر ، همانطور که از اسم آن معلوم است یک فعل دستوری است …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *