خانه » آموزش » حقوقی » نمونه نامه حقوقی » نمونه افراز ملک مشاع (دعوی غیر مالی)

نمونه افراز ملک مشاع (دعوی غیر مالی)

تعریف: ملک مشاع: افراز مربوط به اداره ثبت اسناد و املاک می‌باشد و متقاضی افراز مستقیما به واحد ثبتی مربوط مراجعه می‌نماید ولیکن افراز دستور فروش ملک مشاع توسط دادگاه صورت می‌پذیرد بدین شرح که پس از تنظیم دادخواست و پس از ارجاع به شعبه و ثبت آن، وضعیت ثبتی استعلام می‌شود. چنانچه پلاک ثبتی به نام خواهان یا مورث ایشان باشد دستور فروش صادر می‌گردد نهایتا پس از ابلاغ دادنامه به طرفین بدون نیاز به صدور اجراییه یک برگ از دادنامه جهت اجرا به اجرای احکام مدنی ارسال می‌گردد، متذکر می‌گردد هزینه دادرسی در مرحله تجدیدنظر برای دعاوی غیر مالی مثل دادگاه بدوی است.

ریاست محترم تجدیدنظر استان
احتراماً به دلالت سند مالکیت شماره………. صادره از………….. و استعلامات صورت گرفته از مراجع ذیربط به انضمام مدارک تقدیمی مضبوط در پرونده کلاسه… بدوی اینجانب……….. به شرح لایحه تقدیمی خواهان نقض دادنامه…….. صادره از شعبه………….. و صدور رای به محکومیت خوانده/ خواندگان می‌باشم.
امضا

مدارک مورد نیاز
صدور مالکیت- گواهی حصر وراثت- گواهی عدم افراد از ثبت و تکمیل فرم دادخواست تجدید نظر و دادنامه بدوی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *