خانه » آموزش » حقوقی » نمونه قرارداد » نمونه توافقنامه

نمونه توافقنامه

تاریخ : ……….

شماره : ……….

توافقنامه

نظر به درخواست مجمتع صنعتی …………… به مدیریت آقای …………… به شماره ثبت …………. و کد اقتصادی …………… به نشانی تهران ……………… به قبول کلیه تعهدات و مسئولیت های قرارداد شماره ……………… مورخ ……….. فی مابین شرکت بازرگانی صنایع  …………….و به مدیریت آقایان ……….و ………….. به شماره ثبت ………… به آدرس تهران خ …………… کوچه …………….پلاک …… با شرکت سیمان ………… به شرح ذیل توافقات به عمل آمد . 

ماده 1) توافق نامه

عبارت است از انتقال کلیه تعهدات و مسئولیت های مذکور در مفاد قرارداد شماره ……………. مورخ …………. فی مابین شرکت بازرگانی صنایع ……….. و ……………. شرکت ……………… که پیوست تصویر قرارداد ضمیمه و جزء لاینفک توافق نامه می باشد . ماده 2 ) سایر شرایط

مجتمع صنعتی سیمان ………….. با امضاء این توافقنامه اجراء صحیح موضوع قرارداد را تأیید و تضمین می نماید .

شرکت بازرگانی صنایع سیمان ………… و ………….. موافقت کرد به منظور اجراء صحیح موضوع قرارداد کلیه هماهنگی های لازم را فیمابین مجتمع صنعتی سیمان ………… و شرکت سیمان ……….. به عمل آورد .

ماده 3)  نسخ توافقنامه

این قرارداد در سه ماده و دو بند و در دو که هرکدام حکم واحد را دارند تهیه و تنظیم و از تاریخ صدور و امضاء برای طرفین لازم الاجراء می باشد .

شرکت بازرگانی صنایع سیمان …… و ……..                                مجتمع صنعتی سیمان …………….

حتما ببینید

نمونه قرارداد کار بازاریابی

قرارداد  کار بازار یابی (یک ماهه ) آقای / خانم ………………………………..فرزند ………………….. شماره شناسنامه ………………. …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *