خانه » آموزش » حقوقی » نمونه نامه حقوقی » نمونه درخواست ابطال چک مفقود شده

نمونه درخواست ابطال چک مفقود شده

برگ دادخواست به دادگاه عمومی

خواهان:…………..
خوانده:……. آقای……… صاحب حساب جاری شماره…در بانک…..
وکیل یا نماینده قانونی:……..
تعیین خواسته و بهای آن: اجرای چک شماره…………از حساب جاری شماره………….. به مبلغ………. ریال به‌حواله‌کرد…………
دلائل و منضمات دادخواست:………………
ریاست محترم مجتمع قضایی«نام شهرستان اقامتگاه خوانده»
احتراماً، اینجانب دارنده چک شماره………………… از حساب جاری شماره……………. بانک……………… شعبه………………… شهرستان…………………. چک مذکور را در تاریخ……………… از آقای………………….. که صاحب حساب می‌باشد بابت………………… دریافت نموده‌ام قبل از سررسید، چک مذکور مفقود گردیده است. تقاضا دارد نسبت به ابطال آن و اعلام مراتب به بانک حکم مقتضی صادر فرمایند.

با احترام
محل امضا- مهر- انگشت

توجّه: دادخواست باید به مرجع قضایی اقامت خوانده در حوزه آن مستقر می‌باشد تقدیم گردد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *