نوشته های تازه

نمونه قرارداد اجاره اماکن ورزشی

بسم  الله الرحمن الرحیم ‌«    قرارداد اجاره اماکن ورزشی » این قرارداد به استناد ماده 88 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و آئین نامه اجرایی آن و با توجه به مزایده شماره ………………… مندرج در روزنامه ……………….. با …

بیشتر بخوانید »

نمونه قرارداد اجاره استخر و آموزش شنا

تاریخ : ………. شماره : ………. قرارداد اجاره استخر و آموزش شنا این قرارداد بین کارخانه  ………….. از واحدهای تابعه شرکت سهامی عام …………. و …………… به  به نمایندگی مهندس ……………. ( قائم مقام مدیرکارخانه ) واقع در تهران ……………… …

بیشتر بخوانید »

نمونه قرارداد اتصال به شبکه اینترنت

                                                                                                            شماره :                                                                                                               تاریخ : با نام خدا قرارداد اتصال به شبکه اینترنت بی سیم – Wireless مقدمه : این قرارداد در تاریخ        تهران بین شرکت ……………… به شماره ثبت   ……………..  به مدیریت ……….. که از این پس …

بیشتر بخوانید »

نمونه قرارداد کار بازاریابی

قرارداد  کار بازار یابی (یک ماهه ) آقای / خانم ………………………………..فرزند ………………….. شماره شناسنامه ………………. عطف به درخواست مورخ …/…./  13  ، این دفتر موافقت خود را برای همکاری با شما جهت بازاریابی ، ارائه خدمات و فروش کالا با …

بیشتر بخوانید »

نمونه قرارداد تعمیرات ماشین های مشغول به کار

قرارداد  تعمیرات ماشین های مشغول به کار این قرارداد در تاریخ ——– فی مابین شرکت …………. ثبت شده بشماره………….. در اداره ثبت شرکتهای تهران به نمایندگی …………………. به نشانی : ……………………………که در این قرارداد کارفرما نامیده میشود از یک طرف …

بیشتر بخوانید »

نمونه قرارداد طراحی وب سایت (نمونه 2)

بسمه تعالیقرارداد طراحی وب سایت الف – مشخصات طرفین قرارداد : نام متقاضی :                                             شماره شناسنامه: نام مجری طرح :                                        شماره شناسنامه: ب- مشخصات سایت: بند 1 – مشخصات Host و Domain : نام domain : میزان فضای …

بیشتر بخوانید »

نمونه قرارداد حق التدریس

قرار داد  حق التدریس  ماده  ( 1 ) –  زمان اجرای این قرارداد از تاریخ ……………….. لغایت ……………….. برای مدت ……………… هفته ( یک نیمسال ) می باشد . ماده (2 ) –  میزان حق التدریس در دانشگاهها برای دروس …

بیشتر بخوانید »