خانه » آموزش » زبان » زبان عربی » آموزش قواعد عربی(ضمایر متصل منصوبی)

آموزش قواعد عربی(ضمایر متصل منصوبی)

ضمایر متصل منصوبی

ضمایر غایب:
ضمیر مفرد مذکر: هُ
مانند: ضَرَبْتَهُ(زدی او را). ضَرَبَ: فعل، تَ: فاعل، هُ: مفعول
ضمیر مثنی مذکر: هما
مانند: ضَرَبْتَهُما(زدی آن دو را). ضَرَبَ: فعل، تَ: فاعل، هُما: مفعول
ضمیر جمع مذکر: هُم
مانند: ضَرَبْتَهُم(زدی آنها را). ضَرَبَ: فعل، تَ: فاعل، هُم: مفعول
ضمیر مفرد مونث: ها
مانند: ضَرَبْتِها(زدی او را). ضَرَبَ: فعل، تِ: فاعل، ها: مفعول
ضمیر مثنی مونث: هما
مانند: ضَرَبْتِهُما(زدی آن دو را). ضَرَبَ: فعل، تِ: فاعل، هُما: مفعول
ضمیر جمع مونث: هُنَّ
مانند: ضَرَبْتِهُنَّ(زدی آنها را). ضَرَبَ: فعل، تِ: فاعل، هُنَّ: مفعول
ضمایر مخاطب:

ضمیر مفرد مذکر: کَ
مانند: ضَرَبْتُکَ (زدم تو را). ضَرَبَ: فعل، تُ: فاعل، کَ: مفعول
ضمیر مثنی مذکر: کُما
مانند: ضَرَبْتُکُما(زدم شما دو نفر را). ضَرَبَ: فعل، تُ: فاعل، کُما: مفعول
ضمیر جمع مذکر: کُم
مانند: ضَرَبْتُکُم(زدم شما چند نفر را). ضَرَبَ: فعل، تُ: فاعل، کُم: مفعول
ضمیر مفرد مونث: کِ
مانند: ضَرَبْتُکِ(زدم تو را). ضَرَبَ: فعل، تُ: فاعل، کِ: مفعول
ضمیر مثنی مونث: کُما
مانند: ضَرَبْتُکُما(زدم شما دو نفر را). ضَرَبَ: فعل، تُ: فاعل، کُما: مفعول
ضمیر جمع مونث: کُنَّ
مانند: ضَرَبْتُکُنَّ(زدم شما چند نفر را). ضَرَبَ: فعل، تُ: فاعل، کُنَّ: مفعول

ضمایر متکلم(گوینده):
ضمیر مفرد(متکلم وحده): ی
مانند: ضَرَبِی(زد او مرا ). ضَرَبَ: فعل، فاعل: هو(پنهان)، ی: مفعول
ضمیر جمع(متکلم معه): نا
مانند: ضَرَبَنا(زد او ما را ). ضَرَبَ: فعل، فاعل: هو(پنهان)، نا: مفعول

حتما ببینید

آموزش قواعد عربی (فعل امر)

فعل أمر:فعل أمر ، همانطور که از اسم آن معلوم است یک فعل دستوری است …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *