خانه » آموزش » آموزش قواعد عربی ( معرب و مبنی )

آموزش قواعد عربی ( معرب و مبنی )

اعراب و بناء
اعراب: اثری است که به سبب عامل بوجود می آید(اعراب آخر کلمه تغییر می کند) برای مثال:
اعراب رفع فاعل به سبب فعل : کَتَبَ علیٌّ(علی نوشت) اعراب رفع علی به علت عمل فعل(کَتَبَ) است.
اعراب نصب مفعول به سبب فعل: ضَرَبَ علیٌّ سعیداً(علی سعید را زد) اعراب نصب سعید به علت عمل فعل(ضَرَبَ) است.
اعراب جر اسم به سبب حرف جرّ: کتابٌ لِعَلیٍّ(کتاب برای علی است) اعراب جرّ علی به علت عمل حرف جرِّ(لام) است.
نکته: اعراب اسم به سه قسم تقسیم می شوند:
رفع: ضَرَبَ علیٌّ مرفوع است.
نصب: ضَرَبَ علیٌّ سعیداً منصوب است.
جرّ: لِعلیٍّ مجرور است.
مبنی: کلمه ای که اثر عامل را در ظاهر قبول نکند مبنی می گویند(اعراب آخر کلمه تغییر نمی کند).
نکته: در ظاهر اثر عامل را قبول نمیکند ولی در باطن قبول میکند که اعراب محلی آن کلمه میشود.
رفع: ضَرَبَ هذا (این زد) کلمه هذا در ظاهر(مبنی) رفع نمیگیرد ولی در باطن(محلی) مرفوع است.
نصب: ضَرَبَ علیٌّ هذا (علی این را زد) کلمه هذا در ظاهر(مبنی) نصب نمیگیرد ولی در باطن(محلی) منصوب است.
جرّ: لِهذا (برای این) کلمه هذا در ظاهر(مبنی) جر نمیگیرد ولی در باطن(محلی) مجرور است.
نکته: کلماتی مثل«هُوَ»،«ذَهَبَ»،«حَیثُ»،«هذا» مبنی هستند(یعنی اگر در جایگاه فاعل یا مفعول و یا مجروری بیایند هیچ تغییری در صورت اصلی آن ها بوجود نمی آید).
نکته : همۀ حروف مبنی هستند، ولی اسم ها و فعل ها بعضی معرب و بعضی مبنی اند.


الّلهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَعَجِّلْ فَرَجَهُمْ

اَللّهُمَّ عَجِّل لِوَلیِّکَ الفَرَج به حق زینب کبری سلام الله علیها

حتما ببینید

آموزش قواعد عربی (فعل امر)

فعل أمر:فعل أمر ، همانطور که از اسم آن معلوم است یک فعل دستوری است …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *