خانه » رساله » کم و زیاد کردن اجزاء و شرایط نماز ( آیت الله سیستانی )

کم و زیاد کردن اجزاء و شرایط نماز ( آیت الله سیستانی )

1272 – هرگاه چیزى از واجبات نماز را عمدا کم یا زیاد کند اگر چه یک حرف آن باشد , نماز باطل است .

1273 – اگر به واسطه ندانستن مساله , چیزى از واجبات رکنى نماز را کم کند , نماز باطل است و اما کم کردن واجب غیر رکنى یا زیاد کردن رکن از جاهل قاصر یا کسى که معتمد به حجت است , نماز را باطل نمى کند , و چنانچه به واسطه ندانستن مساله – هر چند از روى تقصیر – حمد و سوره نماز صبح و مغرب و عشا را آهسته بخواند یا حمد و سوره نماز ظهر و عصر را بلند بخواند , یا در مسافرت نماز ظهر و عصر و عشا را چهار رکعتى بخواند , نمازش صحیح است .
1274 – اگر در بین نماز بفهمد وضو یا غسلش باطل بوده یا بدون وضو یا غسل مشغول نماز شده , باید نماز را بهم بزند و دوباره با وضو یا غسل بخواند و اگر بعد از نماز بفهمد , باید دوباره نماز را با وضو یا غسل بجا آورد و اگر وقت گذشته قضا نماید.
1275 – اگر بعد از رسیدن به رکوع یادش بیاید که دو سجده از رکعت پیش را فراموش کرده , نمازش بنابر احتیاط باطل است , و اگر پیش از رسیدن به رکوع یادش بیاید , باید برگردد و دو سجده را بجا آورد و برخیزد و حمد و سوره یا تسبیحات را بخواند و نماز را تمام کند و بعد از نماز بنابر احتیاط مستحب براى ایستادن بیجا دو سجده سهو بنماید.
1276 – اگر پیش از گفتن السلام علینا و السلام علیکم یادش بیاید که دو سجده رکعت آخر را بجا نیاورده , باید دو سجده را بجا آورد و دوباره تشهد بخواند و سلام نماز را بدهد.
1277 – اگر پیش از سلام نماز یادش بیاید که یک رکعت یا بیشتر از آخر نماز نخوانده , باید مقدارى را که فراموش کرده بجا آورد.
1278 – اگر بعد از سلام نماز یادش بیاید که یک رکعت یا بیشتر از آخر نماز را نخوانده , چنانچه کارى انجام داده که اگر در نماز عمدا یا سهوا اتفاق بیفتد نماز را باطل مى کند , مثلا پشت به قبله کرده , نمازش باطل است و اگر کارى که عمدى و سهوى آن نماز را باطل مى کند , انجام نداده باید فورا مقدارى را که فراموش کرده بجا آورد و براى سلام زیادى بنابر احتیاط لازم دو سجده سهو بنماید.
1279 – هرگاه بعد از سلام نماز عملى انجام دهد که اگر در نماز عمدا یا سهوا اتفاق بیفتد نماز را باطل مى کند , مثلا پشت به قبله نماید و بعد یادش بیاید که دو سجده آخر را بجا نیاورده , نمازش باطل است و اگر پیش از انجام کارى که نماز را باطل مى کند , یادش بیاید باید دو سجده اى را که فراموش کرده بجا آورد , دوباره تشهد بخواند و سلام نماز را بدهد و بنابر احتیاط واجب دو سجده سهو براى سلامى که اول گفته است بنماید.
1280 – اگر بفهمد نماز را پیش از وقت خوانده , باید دوباره بخواند و اگر وقت گذشته قضا نماید , و اگر بفهمد پشت به قبله خوانده چنانچه وقت نگذشته باشد باید دوباره بخواند و اگر وقت گذشته باشد چنانچه مردد بوده قضا لازم است و گرنه قضا لازم نیست و اگر بفهمد نماز را بین طرف راست و طرف چپ قبله بجا آورده , در صورتى که بعد از گذشتن وقت باشد قضا ندارد , ولى اگر پیش از گذشتن وقت باشد در صورتى که در انحراف از قبله معذور نبوده مثل اینکه در جستجوى طرف قبله کوتاهى کرده باید بنابر احتیاط نماز را دوباره بخواند.

حتما ببینید

فتوای امام خامنه ای درباره روزه ماه رمضان در شرایط کرونا

پرسش و پاسخ به شرح زیر است: سؤال: در شرایط کنونی که بیماری کرونا شیوع پیدا …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *