خانه » آموزش » نمونه قراداد فروش پالت

نمونه قراداد فروش پالت

قراداد فروش پالت

 این قرارداد بین شرکت ………………. به نشانی …………….…………………….. به شماره تلفن ……….. و به نمایندگی آقای …………………………..که اختصارا” در این قرارداد خریدار نامیده میشود از یکطرف و آقای …………….. فرزند …….………… به نشانی ……………………………………………که اختصارا” در این قرارداد فروشنده نامیده میشود از طرف دیگر به شرح مفاد مندرجات ذیل منعقد میگردد.

ماده 1- موضوع قرارداد :

عبارتست از فروش تعداد 4000 عدد ( چهار هزار ) پالت چوبی به ابعاد 100*120 سانتیمتر و 4000 عدد ( چهار هزار ) پالت چوبی به ابعاد 80*120 سانتیمتر

تبصره : خریدار مختار است بر حسب مورد نسبت به افزایش یا کاهش 25% ( بیست و پنج در صد ) از تعداد موضوع قرارداد به صورت یک جانبه اقدام نماید.

 ماده 2- مدت قرارداد :

مدت قرارداد از تاریخ امضاء و مبادله قرارداد به مدت چهار ما شمسی تعیین میگردد.

ماده 3- مبلغ قرارداد :

ارزش هر عدد پالت چوبی به ابعاد 80*120 مبلغ 28500 ریال ( بیست و هشت هزارو پانصد ریال)و ارزش هر عدد پالت چوبی به ابعاد 100*120 مبلغ 31500 ( سیو یکهزارو پانصد ریال ) تعیین میگردد که با احتساب تعداد مندرج در ماده 1 قرارداد مبلغ کل قرارداد 000/000/240 ریال ( دویست و چهل میلیون ریال ) میباشد.

1-3 بمنظور تامین بخشی از هزینه های تهیه مواد و ملزومات تولید پالت خریدار، 10% مبلغ کل قراداد به عنوان پیش پرداخت به فروشنده پرداخت و به همان میزان چک تضمین اخذ خواهد شد.

ماده 4- تعهدات فروشنده :

1-4 فروشنده موظف است بر مبنای سفارش اعلام شده از طرف خریدار حداکثر ظرف 24 ساعت نیازمندی خریدار را تامین نماید و جهت تحقق این امر بایستی ذخیره انبار لازم را همواره در اختیار داشته باشد.

2-4 فروشنده موظف است قبل از تحویل محموله ، تایید مرغوبیت کالا از مدیر مهندسی کیفیت خریدار اخذ نماید.

3-4 فروشنده موظف است فاکتور تحویل هر محموله را ظرف مدت 48 ساعت پس از تحویل به مدیریت امور خریدار تحویل نماید.

4-4    مسئولیت حمل پالت تا درب کارخانه رامو و هزینه مربوطه به عهده فروشنده میباشد.

 ماده 5- تعهدات خریدار :

1-5 خریدار موظف است پس از دریافت فاکتور هر محموله حداکثر ظرف مدت 45 روز ، هزینه مربوطه را پرداخت نماید .

ماده 6- موارد فورس ماژور

درصورت بروز وقوع حالتی که عرفا” رفع آن از حیطه فروشنده و خریداروانجام تمام یا بخشی از قرارداد ناممکن گردد، طرفین با توافق نسبت به فسخ یا تغییر در مفاد و شرایط قرارداد اقدام مینمایند و در صورت فسخ قرارداد هیچ یک از طرفین حق مطالبه خسارت را نخواهد داشت

ماده 7- حل اختلاف :

در صورت بروز اختلاف در نحوه اجرا یا استنباط از موارد این قرارداد موضوع اختلاف ابتدا از طریق مذاکره حل و فصل میگردد و در صورت عدم حل و فصل موضوع به داوری ارجاع خوهد شد.

این قرارداد در 7 ماده و یک تبصره و شش بند در دو نسخه و در تاریخ 4/9/86 به امضاء طرفین رسیده است و هر نسخه حکم واحد را داشته و برای طرفین لازم الاجرا میباشد

       خریدار                                                                                      فروشنده

     شرکت ………..                                                                       ……

حتما ببینید

نمونه قرارداد کار بازاریابی

قرارداد  کار بازار یابی (یک ماهه ) آقای / خانم ………………………………..فرزند ………………….. شماره شناسنامه ………………. …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *