خانه » آموزش » حقوقی » نمونه قرارداد » نمونه قرارداد تمدید اجاره کمپرسور

نمونه قرارداد تمدید اجاره کمپرسور

تاریخ : ……….

شماره : ……….

تمدید قرارداد اجاره کمپرسور

نظر به اتمام قرارداد شماره 5982 مورخ ……….. در خصوص اجاره یک دستگاه کمپرسور منعقده با آقای …………. و با توجه به نیاز و توافق کارخانه از تاریخ نظر به اتمام قرارداد شماره …………. مورخه …………… در خصوص اجاره یک دستگاه اتمام ……….. تا پایان تاریخ …………… به شرح زیر تمدید می گردد :

  1. به ازاء هر ساعت کار 21000 ریال تعیین می گردد . که با ارائه صورت وضعیت و پس از تأیید ناظر قراداد قابل پرداخت خواهد بود .
  2. سایر مفاد قرارداد به قوت خود باقی و لازم الاجرا می باشد .
  3. این تمدید قرارداد در 3 ماده و دو نسخه در کارخانه …………… تنظیم و هر نسخه آن دارای حکم واحد می باشد .

کارفرما ………………….                                                                                  مدیر کارخانه ……………

حتما ببینید

نمونه قرارداد کار بازاریابی

قرارداد  کار بازار یابی (یک ماهه ) آقای / خانم ………………………………..فرزند ………………….. شماره شناسنامه ………………. …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *