خانه » آموزش » حقوقی » نمونه نامه اداری » نمونه گواهی پایان کار پرسنل ( سابقه کار )

نمونه گواهی پایان کار پرسنل ( سابقه کار )

نمونه نامه اداری و رسمی
موضوع : گواهی پایان کار پرسنل ( سابقه کار )

گواهی سابقه کاری
بدینوسیله گواهی می شود: آقای ………… فرزند …………. به شماره ملی ….. صادره از ………. و به شماره بیمه ……… از تاریخ ………. لغایت …………. در این شرکت در واحد ……….. و با سمت ……….. واقع در محل این شرکت در ………. بعنوان کارمند تابع قانون کار مشغول به خدمت بوده اند و در تاریخ ……… بعلت استعفا به دلایل شخصی به خدمات نامبرده خاتمه داده شده است.
آخرین حقوق ماهیانه ایشان معادل …………. بوده و نحوه همکاری ایشان با این شرکت بصورت تمام وقت ……… و طبق قوانین وزارت کار بوده است.
وظایف و مسئولیتهای عمده ی ایشان در زمان اشتغال به شرح زیر بوده اند :

این گواهی جهت اطلاع از وضعیت سوابق کاری ایشان می باشد و هیچگونه ارزش قانونی دیگری ندارد.

امضا
سمت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *