خانه » بندگی » زکات

زکات

نحوه محاسبه زکات چگونه است؟

زکات به چه چیز‌هایی تعلق میگیرد:زکات در ده چیز واجب است:اوّل: گندمدوّم: جوسوّم: خرماچهارم: کشمشپنجم: طلاششم: نقرههفتم: شترهشتم: گاونهم: گوسفنددهم: مال‌التجاره بنا بر احتیاط لازم؛ و اگر کسی مالک یکی از این ده چیز باشد، واجد شرایط باشد، باید مقداری …

بیشتر بخوانید »