خانه » آموزش

آموزش

نمونه قرارداد اجاره اماکن ورزشی

بسم  الله الرحمن الرحیم ‌«    قرارداد اجاره اماکن ورزشی » این قرارداد به استناد ماده 88 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و آئین نامه اجرایی آن و با توجه به مزایده شماره ………………… مندرج در روزنامه ……………….. با …

بیشتر بخوانید »

نمونه قرارداد اجاره استخر و آموزش شنا

تاریخ : ………. شماره : ………. قرارداد اجاره استخر و آموزش شنا این قرارداد بین کارخانه  ………….. از واحدهای تابعه شرکت سهامی عام …………. و …………… به  به نمایندگی مهندس ……………. ( قائم مقام مدیرکارخانه ) واقع در تهران ……………… …

بیشتر بخوانید »

نمونه قرارداد اتصال به شبکه اینترنت

                                                                                                            شماره :                                                                                                               تاریخ : با نام خدا قرارداد اتصال به شبکه اینترنت بی سیم – Wireless مقدمه : این قرارداد در تاریخ        تهران بین شرکت ……………… به شماره ثبت   ……………..  به مدیریت ……….. که از این پس …

بیشتر بخوانید »

نمونه قرارداد کار بازاریابی

قرارداد  کار بازار یابی (یک ماهه ) آقای / خانم ………………………………..فرزند ………………….. شماره شناسنامه ………………. عطف به درخواست مورخ …/…./  13  ، این دفتر موافقت خود را برای همکاری با شما جهت بازاریابی ، ارائه خدمات و فروش کالا با …

بیشتر بخوانید »

نمونه قرارداد تعمیرات ماشین های مشغول به کار

قرارداد  تعمیرات ماشین های مشغول به کار این قرارداد در تاریخ ——– فی مابین شرکت …………. ثبت شده بشماره………….. در اداره ثبت شرکتهای تهران به نمایندگی …………………. به نشانی : ……………………………که در این قرارداد کارفرما نامیده میشود از یک طرف …

بیشتر بخوانید »

نمونه قرارداد طراحی وب سایت (نمونه 2)

بسمه تعالیقرارداد طراحی وب سایت الف – مشخصات طرفین قرارداد : نام متقاضی :                                             شماره شناسنامه: نام مجری طرح :                                        شماره شناسنامه: ب- مشخصات سایت: بند 1 – مشخصات Host و Domain : نام domain : میزان فضای …

بیشتر بخوانید »

نمونه قرار داد تغییر سیستم دستگاه تزریق

بنام خدا قرار داد تغییر سیستم دستگاه تزریق این قرار داد بین شرکت …………. به ………………………………….  و با شماره تلفن ……………….. وبه نمایندگی  آقای …………………….. به سمت …………….. که در این قرار داد اختصاراً کارفرما نامیده میشود، از یک طرف …

بیشتر بخوانید »

نمونه قرارداد اجاره به شرط تملیک خودرو

ماده 1 : طرفین قرارداد1-1- موجـر / موجـرین ……………………………………………………………………. فرزند ………………………… به شماره شناسنامه / اقتصادی / ثبت ……………………………….. صادره از……………………. متولد سال ……………………. دارای کدملی ………………………………………….. ساکن ……………………………………………………………………………………………………….. کد پستی …………………………………… تلفن ……………………………….. اصالتاً از طرف خود و ولایتاً …

بیشتر بخوانید »

مکالمه درباره علایق به زبان انگلیسی

Likeتو انگلیسی اگه بخواید بگید از چیزی خوشتون میاد اصطلاحات مختلفی هست مثله : I like…I enjoy…My favorite _ is…اگه شما واقعا از چیزی خوشتون میاد و میخواید روش تاکید کنید میتونید یکی از این اصطلاحات رو استفاده کنید : …

بیشتر بخوانید »

مکالمه درباره آب و هوا به زبان انگلیسی

WeatherIt’s sunny.هوا آفتابیه .It’s cloudy.هوا ابریه .It’s rainy.هوا بارانیه .It’s hot out today.امروز بیرون هوا گرمه .It’s freezing today.امروز هوا سرده .I hate _ weather. (cold, hot, rainy, etc.) من از هوایه متنفرم .I love this weather.عاشقه این آب و …

بیشتر بخوانید »