خانه » آموزش » زبان

زبان

مکالمه درباره علایق به زبان انگلیسی

Likeتو انگلیسی اگه بخواید بگید از چیزی خوشتون میاد اصطلاحات مختلفی هست مثله : I like…I enjoy…My favorite _ is…اگه شما واقعا از چیزی خوشتون میاد و میخواید روش تاکید کنید میتونید یکی از این اصطلاحات رو استفاده کنید : …

بیشتر بخوانید »

مکالمه درباره آب و هوا به زبان انگلیسی

WeatherIt’s sunny.هوا آفتابیه .It’s cloudy.هوا ابریه .It’s rainy.هوا بارانیه .It’s hot out today.امروز بیرون هوا گرمه .It’s freezing today.امروز هوا سرده .I hate _ weather. (cold, hot, rainy, etc.) من از هوایه متنفرم .I love this weather.عاشقه این آب و …

بیشتر بخوانید »

آموزش قواعد عربی (فعل امر)

فعل أمر:فعل أمر ، همانطور که از اسم آن معلوم است یک فعل دستوری است به طور مثال اگر بگوییم: لِیَضْرِبْ علیٌّ (علی باید بزند) یعنی عمل زدن یک أمر(دستور) است که علی باید انجام دهد. فعل أمر هم مانند …

بیشتر بخوانید »

آموزش قواعد عربی(ضمایر متصل مرفوعی)

ضمایر متصل مرفوعی ضمایر غایب:ضمیر مفرد مذکر: ـــــ. (ضمیر متصل ندارد فقط منفصل دارد).ضمیر مثنی مذکر: الف مانند: عَلِمْا(دو مرد یاد گرفتند).ضمیر جمع مذکر: واو مانند: عَلِمْوا(چند مرد یاد گرفتند).ضمیر مفرد مونث: ـــــ. (ضمیر متصل ندارد فقط منفصل دارد).ضمیر مثنی …

بیشتر بخوانید »

آموزش قواعد عربی(ضمایر متصل منصوبی)

ضمایر متصل منصوبی ضمایر غایب:ضمیر مفرد مذکر: هُمانند: ضَرَبْتَهُ(زدی او را). ضَرَبَ: فعل، تَ: فاعل، هُ: مفعولضمیر مثنی مذکر: همامانند: ضَرَبْتَهُما(زدی آن دو را). ضَرَبَ: فعل، تَ: فاعل، هُما: مفعولضمیر جمع مذکر: هُممانند: ضَرَبْتَهُم(زدی آنها را). ضَرَبَ: فعل، تَ: فاعل، …

بیشتر بخوانید »

آموزش قواعد عربی(ضمایر متصل مجروری)

ضمایر متصل مجروری ضمایر غایب:ضمیر مفرد مذکر: هُمانند: کلامُهُ(سخن او). کلام: مضاف، هُ: مضاف الیهضمیر مثنی مذکر: همامانند: کلامُهُما(سخن آن دو). کلام: مضاف، هُما: مضاف الیهضمیر جمع مذکر: هُممانند: کلامُهُم(سخن آن چند نفر). کلام: مضاف، هُم: مضاف الیهضمیر مفرد مونث: …

بیشتر بخوانید »

مکالمه در فروشگاه به زبان انگلیسی

ShoppingWhere is the fruit section?بخش میوه کجاست؟Do you sell ice cream here?آیا بستنی اینجا می‌فروشید ؟Where can I find batteries?کجا می‌توانم باطری پیدا کنم؟Where is the toothpaste?خمیردندان کجاست؟Can you point me to the medicine area?آیا می‌توانی به من بخش دارو …

بیشتر بخوانید »