خانه » آموزش » برنامه نویسی

برنامه نویسی

ساخت فرم دایره ای در C#.NET

به وسیله این تکه کد میتوان در c#.net فرم دایره شکل ساخت که برای login نرم افزار ایده خوبی هست Privatevoid Form1_Load(object sender,EventArgs e) { this.Height = 350; this.Width = 350; //Creatingcirclepath System.Drawing.Drawing2D.GraphicsPath path = new System.Drawing.Drawing2D.GraphicsPath(); path.AddEllipse(0, 0, 300, …

بیشتر بخوانید »